09/07/2018

ข้อปฏิบัติสำหรับ เจ้าหน้าที่ใหม่

 
27/09/2017

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
27/08/2017

ระบบข้อมูลของผู้บริจาคที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เป็นระบบสำหรับค้นหารายชื่อผู้บริจาคให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ การค้นหาสามารถค้นหาได้จาก ชื่อ , นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , สิ่งที่บริจาค .
22/08/2017

ICT Job Service

ICT Job Service เป็นระบบตรวจสอบสถานะงานต่างๆ ของพนักงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
22/08/2017

eGP ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

eGP ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร  จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองการทำงานให้เป็นมาตรฐานสากล
22/08/2017

ระบบจัดการ IP Address

เป็นระบบคอยจัดการและจัดสรร IP Address ให้หน่วยงานต่างๆ  ถูกพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร