ข่าวสาร

10/10/2018

ระบบส่ง-รับ และรายงานการชี้แจงประเด็น GNews

09/07/2018

ข้อปฏิบัติสำหรับ เจ้าหน้าที่ใหม่

 
27/09/2017

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
27/08/2017

ระบบข้อมูลของผู้บริจาคที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เป็นระบบสำหรับค้นหารายชื่อผู้บริจาคให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ การค้นหาสามารถค้นหาได้จาก ชื่อ , นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , สิ่งที่บริจาค .
22/08/2017

e-Meeting ระบบจองห้องประชุมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

e-Meeting เป็นระบบจองห้องประชุมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สามารถจองห้องโดยผ่านทางเว็บไซต์ ดูแลโดยและจัดทำโดยศูนย์ ICT ตัวอย่าง  
22/08/2017

ICT Job Service

ICT Job Service เป็นระบบตรวจสอบสถานะงานต่างๆ ของพนักงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร